Skip to main content

Armanc


UDG oluşumu gelişimi ve bir depresyon üzerine

Piştî hilweşîna UDG (Ulusal Demokratîk Güçbirliği) lênêrînên xwe yên fermî di vê pirtûkê de weşandine


DDKD ile Dayanışmayi Yükseltelım

Ev ji aliyê Armanc Yayinlari ve ji bona piştgêrîya DDKD yê hatîye amade kirin.


Özgürlük Yolu mu Oportunizmin Yolu mu

Rexneyek sîyasî li Riya Azadî hatîye kirin. Ji alîyê Weşanên Armancê ve hatîye çapkirin.


Hevpeyvin bi Sekreterê PDK-I A. Qassimlo ra

Ji alîyê Komela Çande û Alîkarî ya Kurdên li Swêd - Armanc ê ve havpeyvîn hatîye kirin çapkirin.


Solidarität mit DDKD

Ji alîyê Armancê ve ji bona piştgêrîya DDKD hatîyê nivisandin û çap kirin. Ev jî Almanîya wê weşanê ye.