Skip to main content
Filter by:
Ala Rizgarî
Armanc
Belge
Buroya Kurdî ya Bruksel
DBP Demokratik Bölgeler Partisi
DDKD, PDK/KUK/RNK, PSK
DDOG Devrimci Demokrat Ogretmenler Grubu
Dîroka Navenda Amedê
Enstîtuya Kurdî Bruksel
Ergin
Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê FKKS
Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Hollanda FKKH
Gurûba Xebata Neteweyî
HADEP
HAK-PAR
Halkin Emek Partisi HEP
HEVKARÎ Almanya
HEVKARÎ li Hollanda
HEVKARÎ li Swêd
Ji alîyê Kürt Halk Kültür Derneği Uppsala/ İsveç KHKD ve hatîye berhevkirin û çapkirin.
KADEP
Kawa
KİP Kürdistan İşçi Partisi -Danimarka
KKDK -Federasyona Komelên Karkerên Demokratên Kurdistan
KKKO
KKP Partîya Komonîsta Kurdistan
KOÇ-KAK
Komela Xwendevanên Kurd li Ewrûpa (KXKE)
Komeleya Xwendevanên Kurd li Derveyî Welat (KXKDW)
KOMKAR Federasyona Komelên Kurdistan li Elmanya Federal
KŞKTA Komeleya Şoreşgerên Kurdistana Tirkîyê li Awrûpa
Kurdistan Ulusal Demokratik İnsiyatifi (KUDİ)
Kürt Kav
KXKA Komeleya Xwendevanên Kurd li Awrûpa
M Mirza
Mehkemeyên Tirkîyê
Nizamettin Ariç
PALE Rêxistina Şoreşvan û Welatparêzên Kurdistan
Partî Demokratî Kurdistan Iraq PDKI
Partîya Yekîtîya Sosyalîstên Kurdistan (PYSK)
PDK Bakur
PDK Hevgirtin
PDKT/KUK/RNK
PKK
PKK Vejîn
Platforma Kurdêm Ewropa (PKE)
PNK Bakur
PPKK
PRK Rizgarî
PSK
PŞK Partizanên Şoreşgerên Kurdistan
PYSK
Ramazan Ergin
Recep Maraşlı
RNK/KUK
TDK - TEVGER
Têkoşîn
Telqîna Mirîyan bi Kurmancî
Ulusal Demokratik Güçbirliği-UDG
Varyos Yayinlari
YJK S