Skip to main content

Zengil


Zengil 5/6

organa komita navendi ya rexİstina TENGEZAR

zengil zengil e,

çi bike li ci ye.

Kovara Qerfa

Dji du meha careke

derdikeve. An derte

an dernaye.

Derhêner:

TENGEZAR


Zengil 3/4

organa komita navendi ya rexİstina TENGEZAR

zengil zengil e,

çi bike li ci ye.

Kovara Qerfa

Dji du meha careke

derdikeve. An derte

an dernaye.

Derhêner:

TENGEZAR