Skip to main content

ZEND


Zend 9

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê


Zend 5

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê


Zend 4

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê


Zend 3

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê

 


Zend 2

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê

 


Zend 7

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê

 


Zend 1

Kovareke kurdî, çandî ye

Derhêner: Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê