Skip to main content

YJK S


YJK S

ekitiya Jinen Kurdistane

li Swede (YJK-S)

Navnişan:

Box 15 2 18

104 65 Stockholm/Swede n


YJK S Rapora Xebatê

Rapora xebata Kongreya Yekitiya Jinen Kurdistane

li Swêdê (YJK-S)

Navnişan:

Box 15 2 18

104 65 Stockholm/Sweden