Skip to main content

XEBAT


Xebat Hejmara Taybet 5

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat Hejmara Taybet 4

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat Hejmara Taybet 3

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat Hejmara Taybet 2

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat Hejmara Taybet 1

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat 18

Arsivakurdi, arsivakurd, kurdisharchive, KOÇ-KAK, Kürt, Kurdî, Kurd, Kurdistan, Rêxistin, partî, siyasî, Tirkî, PDKT, RNK, KUK,


Xebat 17

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat 16

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat 15

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)


Xebat 14

Kovara Komîteya Navendî ya PDKT Partî Demokratî Kurdistana Tirkîyê ye. Li Kurdistanê bi haweyek veşartî dihat weşandin. Piştre li Ewropa dubare hatine çapkirin

Derhêner: Partîya Demonrata Kurdistana Tirkîyê (PDKT /KUK/RNK)