Skip to main content

Wengê Tiram


Wengê Tiram 4

Kovareke çandî, giştî ye.

Derhêner: Tiram Gençlik Kültür Sanat Derneği Dêrsim

Adına Songül Çiçek


Wengê Tiram 3

Kovareke çandî, giştî ye.

Derhêner: Tiram Gençlik Kültür Sanat Derneği Dêrsim

Adına Songül Çiçek


Wengê Tiram 2

Kovareke çandî, giştî ye.

Derhêner: Tiram Gençlik Kültür Sanat Derneği Dêrsim

Adına Songül Çiçek


Wengê Tiram 1

Kovareke çandî, giştî ye.

Derhêner: Tiram Gençlik Kültür Sanat Derneği Dêrsim

Adına Songül Çiçek