Skip to main content

Wan


Wan 6

Kovareke çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Yekîtîya Nivîskarên Kurd li Swêdê.

Swêd, k, Çandî, wêjeyî


Wan 4

Kovareke çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Yekîtîya Nivîskarên Kurd li Swêdê.

Swêd, k, Çandî, wêjeyî