Skip to main content

W


W 39

W
KOVARA WÊJEYÎ ÇANDÎ HUNERÎ

Weşana Enstituya Kurdî ya Amedê


W 50

WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ

Kovara Dumehane

Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran

Mehmet Aydın ALÖKMEN


W 49

WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ

Kovara Dumehane

Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran

Mehmet Aydın ALÖKMEN


W 46

WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ

Kovara Dumehane

Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran

Mehmet Aydın ALÖKMEN


W 44

WEŞANA ENSTÎTUYA KURDÎ YA AMEDÊ

Kovara Dumehane

Xwedî û Berpirsîyarîya Nivîsaran

Mehmet Aydın ALÖKMEN