Skip to main content

Vengê Ciwanan


Vengê Ciwanan 2

Vengê Ciwanan : Bulteneke siyasî , çandî û civakî ye. Bultena ciwanan ya mehane ye. Aylık Gençlik Bülteni

Derhêner: Civata Kurd li Dortmund


Vengê Ciwanan 1

Vengê Ciwanan : Bulteneke siyasî , çandî û civakî ye. Bultena ciwanan ya mehane ye. Aylık Gençlik Bülteni

Derhêner: Civata Kurd li Dortmund