Skip to main content

Telqîna Mirîyan bi Kurmancî


Telqîna li ser Mirîyan bi Kurmancî (îslamî)

Telqîna Mirîyan bi Kurmancî

Li gora ola Îslamê gava mirî dixin goristanê vê gotar û xwestekên ji Xwuda li ser mirîyan dixwînin.

Derhêner;  Bajarvanîya SÛRÊ ya Amedê