Skip to main content

Têkoşer Înfo blad


Têkoşer Înfo blad 6

Bulteke agadrîyê ya Komeleya Têkoşer ê ye, ku Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka


Têkoşer Înfo blad 4/5

Bulteke agadrîyê ya Komeleya Têkoşer ê ye, ku Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka


Têkoşer Înfo blad 3

Bulteke agadrîyê ya Komeleya Têkoşer ê ye, ku Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka