Skip to main content

Têkoşer


Têkoşer 43

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 40

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 39

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 38

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 37

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 36

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 35

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 34

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 33

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka  


Têkoşer 32

Têkoşer

Bulteke agadrî sê mehî ya Komeleya Têkoşer ê ye. Komeleya Têkoşer piştre guherî bû Enstîtu.

Derhêner: TÊKOŞER Kovara Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka