Skip to main content

TÎRÊJ


Tîrêj 4

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî

Derhêner: Enver Yüzen


Tîrêj 2

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî

Derhêner: Enver Yüzen


Tîrêj 1

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî

Derhêner: Enver Yüzen


Tîrêj 3

Tîrêj, Kovara çandî û pişeyî

Derhêner: Enver Yüzen