Skip to main content

Svensk Kurdisk


Svensk Kurdisk 15/16

Svensk Kurdisk Journal, kovareke  agadarî nûçeyç ye, li swêdê ji alîyê komeleyên kurd ve bi zimanê swêdî derdikeve.

Derhêner: Kultur Föreningen Sverige-Kurdistan

Rolf Hansson , Ferhad Shakely


Svensk Kurdisk 3

Svensk Kurdisk Journal, kovareke  agadarî nûçeyç ye, li swêdê ji alîyê komeleyên kurd ve bi zimanê swêdî derdikeve.

Derhêner: Kultur Föreningen Sverige-Kurdistan

Rolf Hansson , Ferhad Shakely


Svensk Kurdisk 1/2

Svensk Kurdisk Journal, kovareke  agadarî nûçeyç ye, li swêdê ji alîyê komeleyên kurd ve bi zimanê swêdî derdikeve.

Derhêner: Kultur Föreningen Sverige-Kurdistan

Rolf Hansson , Ferhad Shakely