Skip to main content

Stêrka Bolşewîk


Stêrka Bolşewîk Hejmara Taybetî

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovareke sîyasî û rêxistinî ye


Stêrka Bolşewîk 46

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 45

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 44

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 43

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 42

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 41

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 40

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 39

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)


Stêrka Bolşewîk 38

Jibo sabûna partîya bolşewîk

Kovara Vedora Marksîst-Lenînîst (Kurdistana Bakur)