Skip to main content

SEMSÛR


Semsûr 12

Semsûr rojnameyekî navçeyî, siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Wekhevî * Azadî * Biratî * Dad * Demokrasî

Derhêner: Mehmet Akar


Semsûr 11

Semsûr rojnameyekî navçeyî, siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Wekhevî * Azadî * Biratî * Dad * Demokrasî

Derhêner: Mehmet Akar


Semsûr 5

Semsûr rojnameyekî navçeyî, siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Wekhevî * Azadî * Biratî * Dad * Demokrasî

Derhêner: Mehmet Akar