Skip to main content

Sîrwan


Sîrwan 1

Kovareke agadarî giştî ye, bi swêdî û kurdî derdikeve.

Svensk-kurdisk kulturtidskriftSÎRWAN Ulges av Föreningen Sîrwan för människovarde i Gavle Tidningen uitkonmer med I2 nummer