Skip to main content

SÎRWE


Sîrwe 138

Sîrwe, kovareke wêjeyî, çandî ye. Bi Tîpên latînî û erebî derdikeve.

Derhêner: Nawenda Weşandina Ferheng û Edeba Kurdî