Skip to main content

SÎLAV


SÎlav 4

Kovareke heyvane ya rewşenbîrî giştî ye, li Amêfîyê derdikevit.

Derhêner: Muhemed Muhsîn


SÎlav 3

Kovareke heyvane ya rewşenbîrî giştî ye, li Amêfîyê derdikevit.

Derhêner: Muhemed Muhsîn