Skip to main content

Rojnameya KURDISTAN


Kurdistan Cilt 2

Rojnameya kurdî ya pêşî ye ku ew jî li macirîyê derketîye.

Derhêner: Miqdad Midhed Bedir Xan


Kurdistan Cilt 1

Rojnameya kurdî ya pêşî ye ku ew jî li macirîyê derketîye.

Derhêner: Miqdad Midhed Bedir Xan