Skip to main content

Rojname


Rojname 0

Rojnameyekî kurdî, nûçeyî, Reportaj û çandî ye

Derhêner: Doz Basım ve Yayıncılık Ltd. (DOZ)