Skip to main content

Roja Nû Komkar


Roja Nû (Komkar) 49

Roja Nû ya  Komkarê, Kovara hunerî çandî û edebî ye.

Derhêner: Komkar Komela Karkerên Kurdistan li Swêd


Roja Nû (Komkar) 2

Roja Nû ya  Komkarê, Kovara hunerî çandî û edebî ye.

Derhêner: Komkar Komela Karkerên Kurdistan li Swêd