Skip to main content

Rojî Kurd


Rojî Kurd 4

Rojî Kurd, Kovare sîyasî, çandî û dîrokî

 

Derhêner: Abdulkerim


Rojî Kurd 3

Rojî Kurd, Kovare sîyasî, çandî û dîrokî

 

Derhêner: Abdulkerim


Rojî Kurd 2

Rojî Kurd, Kovare sîyasî, çandî û dîrokî

 

Derhêner: Abdulkerim


Rojî Kurd 1

Rojî Kurd, Kovare sîyasî, çandî û dîrokî

 

Derhêner: Abdulkerim