Skip to main content

Rizgarîya Welat


Rizgarîya Welat 10

Kovareke siyasî  û çandî ye

Derhêner: Komîta Piştgêrîya Kurdistan li Avustiryê (KPKA)


Rizgarîya Welat 3/4

Kovareke siyasî  û çandî ye

Derhêner: Komîta Piştgêrîya Kurdistan li Avustiryê (KPKA)


Rizgarîya Welat 1/2

Kovareke siyasî  û çandî ye

Derhêner: Komîta Piştgêrîya Kurdistan li Avustiryê (KPKA)