Skip to main content

Rewşen Name


Rewşen Name 1

Kovara wêjeyî, çandî û hunerî

Kovarek mehane ye

Organizasyon Basın Yayın Kültür ve Sanat Eserleri STL. Şirketi adina : Mehmet Mehmetoğlu