Skip to main content

Rewşen (NÇM)


Rewşen (NÇM) 12

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)


Rewşen (NÇM) 10

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)


Rewşen (NÇM) 9

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)


Rewşen (NÇM) 8

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)


Rewşen (NÇM) 7

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)


Rewşen (NÇM) 6

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)


Rewşen (NÇM) 1

REWSEN Kovara Çandê Mehêcareke tê weşandin

Derhêner: Navenda Çanda Mezopotamya (NÇM)