Skip to main content

Rastîya Kurdistan


Rastîya Kurdistan 5

Kovarekî siyasî ye, Organa Meerkezî ya Yekîtîya Komunîstên Kurdistan (YKK) ye.

Derhêner: YKK Yekîtîya Komunîstên Kurdistan


Rastîya Kurdistan 4

Kovarekî siyasî ye, Organa Meerkezî ya Yekîtîya Komunîstên Kurdistan (YKK) ye.

Derhêner: YKK Yekîtîya Komunîstên Kurdistan


Rastîya Kurdistan 1

Kovarekî siyasî ye, Organa Meerkezî ya Yekîtîya Komunîstên Kurdistan (YKK) ye.

Derhêner: YKK Yekîtîya Komunîstên Kurdistan