Skip to main content

Ramazan Ergin


Diyarbakir Antik Dicle Köprüsü

Lêkolîneke li ser dîroka şaristanîya Kurdistanê ye. Ji alîyê lêkolîner Ramazan Ergin ve hatîye amade kirin.