Skip to main content

Raştîye


Rastîye 7

Pêseroka Zonê / Ziwanê u Kulturê Zaza

Raştîye, kovareke siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Rastîye 6

Pêseroka Zonê / Ziwanê u Kulturê Zaza

Raştîye, kovareke siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Rastîye 5

Pêseroka Zonê / Ziwanê u Kulturê Zaza

Raştîye, kovareke siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Rastîye 4

Pêseroka Zonê / Ziwanê u Kulturê Zaza

Raştîye, kovareke siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Rastîye 3

Pêseroka Zonê / Ziwanê u Kulturê Zaza

Raştîye, kovareke siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Rastîye 2

Pêseroka Zonê / Ziwanê u Kulturê Zaza

Raştîye, kovareke siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Derhêner: Ebubekir Pamukçu