Skip to main content

RSDK INFO


RSDK Înfo 1

RSDK Info bultena agadaî û siyasîye.

Derhêner: Rêxistina Sosyalîst ya Demokratîk ya Kurdistanê (RSDK)