Skip to main content

RONAHÎ


Ronahî Pêşgotin

 

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 28

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 27

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 26

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 25

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 24

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 23

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 22

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 20

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.


Ronahî 18

RONAHÎ,

Kovarekî siyasî, çandî û wêjeyî ye.

Ji Alîyê Mîr Celadet Alî Bedir Xan ve li Şamê di navbera salên 1942 - 1945 an de li Çapxaneya SEBATÊ û Çapxaneya TEREQÎYÊ weşandîye.