Skip to main content

Rêya Rast


Rêya Rast 14

Dengê girêdana marksistên kurd

Kovareke siyasî û rêxistinî ye. Cîyê derxistina wê nediyar e.