Skip to main content

QÊRÎN


Qêrîn Özel sayı

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK


Qêrîn 7

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK


Qêrîn 6

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK


Qêrîn 4/5

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK


Qêrîn 3

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK


Qêrîn 2

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK


Qêrîn 1

Kovarekî siyasî, çandî ye.

Çandî sîyasî

Derhêner: Komela Çanda Karkerên  Kurdistanê li Swêd KOÇ -KAK