Skip to main content

Piya


Piya 2

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 3

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 4

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 5

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 9

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 11

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 13

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 14

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu


Piya 15/16

Peserokê ziwan u külturê dimilî

Dımıli dili ve kültürü dergisi

Journal of dimili language and culture

Derhêner: Ebubekir Pamukçu