Skip to main content

Peshmerga


Peshmerga 18

Kovarek Sîyasî, Nûçeyî ji li Finlanda derdikeve

Derhêner: Partîya Demokrata Kurdistana Iraq (PDKI)

Sîyasî, nûçeyî Finland Ingilîzî


Peshmerga 14/15

Kovarek Sîyasî, Nûçeyî ji li Finlanda derdikeve

Derhêner: Partîya Demokrata Kurdistana Iraq (PDKI)

Sîyasî, nûçeyî Finland Ingilîzî


Peshmerga 10/11

Kovarek Sîyasî, Nûçeyî ji li Finlanda derdikeve

Derhêner: Partîya Demokrata Kurdistana Iraq (PDKI)

Sîyasî, nûçeyî Finland Ingilîzî


Peshmerga 3

Kovarek Sîyasî, Nûçeyî ji li Finlanda derdikeve

Derhêner: Partîya Demokrata Kurdistana Iraq (PDKI)

Sîyasî, nûçeyî Finland Ingilîzî


Peshmerga 1

Kovarek Sîyasî, Nûçeyî ji li Finlanda derdikeve

Derhêner: Partîya Demokrata Kurdistana Iraq (PDKI)

Sîyasî, nûçeyî Finland Ingilîzî