Skip to main content

Pelîn


Pelîn 2

Pelîn Kovara wêjeyî  

Derhêner: Doz Basım ve Yayıncılık Ltd. (DOZ)


Pelîn 5

Pelîn Kovara wêjeyî  

Derhêner: Doz Basım ve Yayıncılık Ltd. (DOZ)