Skip to main content

Partîya Yekîtîya Sosyalîstên Kurdistan (PYSK)


KUH`nin Siyasi Bunalımı Sosyalistlerin Birliği Sorunu

Bir sıyasi değerlendirme yazısı yazar M. Nirza tarafından kaleme alinmış bir makaledir.


PYSK Tüzüğü

Partîya Yekîtîya Sosyalîstên Kurdistan -PYSK Tüzüğü


PYSK nin Program Taslağı

Pêşniyarbernameya PYSK
Partîya Yekîtîya Sosyalîstên Kurdistan ê ye ku di KOngreya Partîyê de hatîye pejirandin.


Bülten - 1

Pênc partîyên kurdistanî di sala 1996 an de, bi navê Partîya Yekîîtîya Sosyalîstên Kurdistan PYSK partîyek avakirin. Bülten 1 ji alîyê vê partîyê li kadroyên xwe belav kirîye.