Skip to main content

Pîne


Pîne 32

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 31

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 30

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 29

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 28

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 27

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 26

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 25

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 24

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun


Pîne 23

Kovara qerfî û wêjeyî ji panzdeh rojan careke derdikeve

Derhêner: M. Nşrî Karaloyun