Skip to main content

Pêşeng bo şoreş


Pêşeng bo şoreş özel sayı (1987)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek ocak (1986)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek kasım (1985)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek mart (1984)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek şubat (1984)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek aralık (1984)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek (1983)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek şubat (1982)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş özel ek Kasım (1982)

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK


Pêşeng bo şoreş 67

Pêşeng Organa Komîta Merkezî a Partîya Pêşeng a Karkerî Kurdistan PPKK