Skip to main content

Pêşeng (PDGK)


Pêşeng (PDGK) 15

GOVAREKE RAMYARÎ Û ÇANDEYÎ YE RAGIYANDINA NAVÎNEYA PARTÎ DEMOKRATÎ GELÎ KURDISTAN DERDÊXE


Pêşeng (PDGK) 17

GOVAREKE RAMYARÎ Û ÇANDEYÎ YE RAGIYANDINA NAVÎNEYA PARTÎ DEMOKRATÎ GELÎ KURDISTAN DERDÊXE


Pêşeng (PDGK) 16

GOVAREKE RAMYARÎ Û ÇANDEYÎ YE RAGIYANDINA NAVÎNEYA PARTÎ DEMOKRATÎ GELÎ KURDISTAN DERDÊXE