Skip to main content

New Pesh Merga


New Pesh Merga 22

Kovera sîyasî

Kovarek Kurdî bi li Swêdê bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: PDGK

Parti Demokratî Gelê Kurdistan


New Pesh Merga 21

Kovera sîyasî

Kovarek Kurdî bi li Swêdê bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: PDGK

Parti Demokratî Gelê Kurdistan


New Pesh Merga 20

Kovera sîyasî

Kovarek Kurdî bi li Swêdê bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: PDGK

Parti Demokratî Gelê Kurdistan


New Pesh Merga 18

Kovera sîyasî

Kovarek Kurdî bi li Swêdê bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: PDGK

Parti Demokratî Gelê Kurdistan


New Pesh Merga 1

Kovera sîyasî

Kovarek Kurdî bi li Swêdê bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: PDGK

Parti Demokratî Gelê Kurdistan


New Pesh Merga 17

Kovera sîyasî

Kovarek Kurdî bi li Swêdê bi Ingilîzî derdikeve.

Derhêner: PDGK

Parti Demokratî Gelê Kurdistan