Skip to main content

NIŞTIMAN


Niştiman 22

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)


Niştiman 21

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)


Niştiman 20

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)


Niştiman 19

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)


Niştiman 19

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)


Niştiman 18

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)

Sîyasî çandî


Niştiman 16-17

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)

Sîyasî çandî


Niştiman 15

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)

Sîyasî çandî


Niştiman 14

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)

Sîyasî çandî


Niştîiman 13

Niştiman kovareke siyasî û çandî ye.

Derhêner: Komela Çanda Karkerên Kurdistanê li Swêd (KOÇ-KAK)

Sîyasî çandî