Skip to main content

Muzîk û Huner


Muzîk û Huner 5

Kovarekî çandî û hunerî ye.

Derhêner: Beşîr Botanî


Muzîk û Huner 4

Kovarekî çandî û hunerî ye.

Derhêner: Beşîr Botanî


Muzîk û Huner 3

Kovarekî çandî û hunerî ye.

Derhêner: Beşîr Botanî

Hunerî


Muzîk û Huner 2

Kovarekî çandî û hunerî ye.

Derhêner: Beşîr Botanî