Skip to main content

Mehfel


Mehfel 8

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 7

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 6

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 5

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 4

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 3

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 2

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî


Mehfel 1

Lovarekî rewşenbîrî û werzane ye.

Derhêner: Rêsan Hesen Cindî