Skip to main content

Mahmut Baksı


IK WAS EEN KIND IN KURDISTAN

Mahmut Baksi, bi vê pirtûkê serpêhatîya zaroktî ya xwe nivisandîye. Pirtûk ji alîyê Enstituya Kurdî Brukselve bi Holandî hatîye wergerandin.

Derhêner:  Enstîtuya Kurdî ya Bruksel (EK