Skip to main content

Ma Derdê Marê Derman


MA derdê marê derman 4

Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve. Bultenek wêjeyî ye.


MA derdê marê derman 3

Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve. Bultenek wêjeyî ye.


MA derdê marê derman 2

Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve. Bultenek wêjeyî ye.


MA derdê marê derman 1

Ev bulten ji alîyê Mikail Aslan û Devrêm Tekinoğla va  bi zaravayê KURDKÎ derdikeve. Bultenek wêjeyî ye.