Skip to main content

Mîrkut


Mîrkut 3

Kovarekî çandî, hunerî, qerfî ye

Derhêner: Mahmûd Lewendî


Mîrkut 1

Kovarekî çandî, hunerî, qerfî ye

Derhêner: Mahmûd Lewendî