Skip to main content

M Emîn Bozarslan


ALFABE

Nivîskar û lêkolînvan Mehmet Emîn Bozarslan di salên 60 î de ji bona zarokên kurdan alfabeya latînî li ser bingehê Mîr Celadet Bedir Xan amade kiî ye. 

Derhêner: Sim Matbaacılık