Skip to main content

Les Kurdes


Les Kurdes 31

Kovareke çandî û agadarî bi zimanê Firansizî li Belçêka der tê.

Derhêner: Enstituya Kurdî ya Bruksel (EKB)


Les Kurdes 30

Kovareke çandî û agadarî bi zimanê Firansizî li Belçêka der tê.

Derhêner: Enstituya Kurdî ya Bruksel (EKB)